KURSNA LISTA


.

Vesti

01.03.2018.    DIREKTOR PKS-RPK SOMBOR U POSETI KOMPANIJI SOMBOLED AD SOMBOR

Direktor PKS-RPK Sombor Zoran Bulatović i Dragan Stevanović, samostalni stručni saradnika za poljoprivredu u RPK,posetili su danas Somboled AD. Goste je primio Dimitar Pavlevski, direktor kompanije i ovom prilikom ukazao na dostignuća ove kompanije. Somboled je  veliki proizvođač u oblasti prerađivačke industrije, tako samo u proizvodnji sireva zauzima 60% domaćeg tržišta. Nalazi se u sastavu francuske Lactalis grupe, svoje proizvode plasira kroz  nekoliko značajnih brendova: Dukat,President,Galbani. Svoje proizvode izvozi u zemlje regiona, Evrope i Bliskog istoka, a najviše u Rusiju. Somboled danas saradjuje i okuplja  preko 1000 malih proizvođača - kooperanata u proizvodnji mleka, takođe sarađuje sa više od  40 domaćih dobavljača, od kojih se najveći nalaze baš u Zapadnobačkom upravnom okrugu.


28.02.2018.    Republički zavod za statistiku manja izvor podataka i metodologiju za obračun prosećnih zarada

U cilju izračunavanja prosečnih zarada, Republički zavod za statistiku će, od januara 2018. godine, umesto sprovođenja Mesečnog istraživanja o zaradama (RAD-1) preuzimati podatke iz evidencije Poreske uprave, koji se prikupljaju putem elektronske Poreske prijave za porez po odbitku (PPP-PD).Podaci o prosečnim zaradama će biti dostupni 55 dana po isteku izveštajnog meseca, a prosečna zarada će predstavljati obračunatu zaradu za izveštajni mesec. Prosečne zarade po opštinama odnosiće se na opštinu stanovanja (ne na opštinu rada) zaposlenih. Biće omogućeno dobijanje distribucije zarada, medijane zarade, platnog jaza, kao i ostalih statističkih pokazatelja.

Izvor: AKTIVA sistem


27.02.2018.    Indeksi potrošačkih cena za januar 2018.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2018. godine, u odnosu na decembar 2017. godine, u proseku su povećane 0,3%. Potrošačke cene u januaru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,9%. U 2017. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 3,0% u odnosu na 2016. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (1,8%), Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Transport (0,3%) i u grupama Obrazovanje i Zdravstvo (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-2,0%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Komunikacije (za po -0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


26.02.2018.    Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Peti ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 15. marta 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 05. mart 2018. godine.

Ispit će biti realizovan u Privrednoj komori Srbije, kao i u svim regionalnim komorama.

Prijave se podnose elektronskim putem na https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte

• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu   kopiju diplome)

• dokaz o izvršenoj uplati naknade - ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom jer će po izvršenoj prijavi kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun PKS dostavlja na elektronsku adresu (mejl) koja se navede u prijavi i izvršenoj uplati. Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV).

Pravilnik

Popunjavanje ispitne prijave

Obaveštenje o ispitnom roku


23.02.2018.    Konkursi Pokrajisnkog sekreterijata za regionalni razvoj, medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija


23.02.2018.    Poseta prestavnika PKS „GREINER PACKAGING“ DOO Odžaci

Dana 22.02.2018. godine „GREINER PACKAGING“ DOO Odžaci posetili su:  direktor PKS-RPK Sombor - Zoran Bulatović, Mihajlo Maćuš – koordinator industrije PKS-RPK Sombor, Dragan Stevanović – sekretar  Udruženje za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala    PKS,  Mirjana Balog Kormanjoš- viši savetnik  Udruženje za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS. Prilikom obilaska  obavljen je razgovor sa generalnim direktorom, Miroslavom Mickovićem.
Gosti iz PKS su upoznati sa procesom proizvodnje i rezultatima ovog kolektiva, kao i time da  povećana tražnja za njihovim proizvodima zahteva i proširenje proizvodnje i izgradnju nove poslovne hale. Nakon razgovora direktor   je proveo goste kroz pogon i upoznao sa procesom proizvodnje.


23.02.2018.    „Vodič za dodelu državne pomoći MMSPP“

Poštovani privrednici  objavili smo  „Vodič za dodelu državne pomoći MMSPP“ koju je pripremio Centar za privredna pitanja PKS. Publikacija je osmišljena sa ciljem informisanja potencijalnih korisnika državne pomoći i drugih zainteresovanih lica u vezi sa zakonskom regulativom, vrstama državne pomoći, nadležnim institucijama i drugim aspektima od značaja vezanih za dodelu državne pomoći.


22.02.2018.    ODRŽANA OBUKA ZA OVLAŠĆENe POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

Danas je u organizaciji Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor, održana obuka ovlašćenih posrednika i  zastupnika u osiguranju. Obuka  je održana u sklopu kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju. Tema obuke je bila Dobrovoljno zdravstveno osiguranje,a obuku je sproveo prof.dr. Dragan Mrkšić. Obuku je uspešno završilo četrdeset sedam polaznika. 


21.02.2018.    KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

U organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30, 12.03. i 16.03.2018. od 09.30 do 14.00 časova održaće seminare u sklopu kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih porednika/zastupnika u osiguranju. Predavač je prof.dr. Nebojša Žarković. Teme koje će se obradjivati su Životna osiguranja u digitalnom dobu (12.03.2018) i Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (16.03.)

Pozivamo sve koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom .o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017) da se prijave na obuku putem linka http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija , a sve dodatne informacije na brojeve telefona 025/420-780; 420-776; 420-930 ili putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs odnosno snezana.gajdobranski@pks.rs.


14.02.2018.    Javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje

Projekat nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“ u saradnji sa Nacionalnim udruženjem Serbia Organika objavljuje. Javni poziv za obavljanje stručne prakse iz oblasti organske poljoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje. Poziva mlade, nezaposlena lica do 35 godine starosti da se prijave na javni poziv  za obavlјanje  plaćene stručne prakse iz oblasti organske polјoprivrede i prehrambene tehnologije po principima organske proizvodnje. Cilј prakse je sticanje potrebnih znanja i veština iz oblasti organske proizvodnje i prerade i osposoblјavanje za obavlјanje poslova u sektoru organske proizvodnje. Rok za slanje prijava je 15. mart 2018. do 17:00.

Detaljnije


« prethodna | sledeća »