KURSNA LISTA


.

Prosecne zarade

PROSECNA ZARADA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar
58.983 57.167 57.282 61.727 59.589 69.218
februar

55.795

54.716 54.824 59.212 56.988 66.084
I-II kum.
57.378 55.922 56.045 60.465 58.279 67.646
mart
59.053 56.088 55.486 61.055 58.720 68.251
I-III kum.
57.939 55.979 55.858 60.663 58.427 67.850
april
58.240 56.124 55.142 60.464 58.281 67.901
I-IV kum.
58.015 56.016 55.679 60.612 58.390 67.863
maj
59.877 57.303 58.209 61.761 59.913 69.684
I-V kum.

58.395

 

56.279 56.185 60.846 58.700 68.232
jun
61.758 55.829 54.566 60.640 58.705 68.047
I-VI kum.
58.971 56.602 55.914

60.811

58.701 68.201
jul
58.655 56.043 55.955 60.509 58.492 68.029
I-VII kum.
58.925 56.178 55.920 60.767 58.670 68.176
avgust
58.845 56.385 56.142 61.333 59.003 68.831
I-VIII kum.
58.914 56.205 55.948 60.839 58.713 68.259
septembar
57.063 55.310 56.366 59.454 57.670 66.251
I-IX kum.
58.704 56.102 55.995 60.683 58.594 68.032
oktobar
60.062 58.186 57.077 62.144 60.104 69.012
I-X kum.
58.842 56.318 56.105 60.831 58.749 68.132
novembar
59.347 58.927 58.165 62.487 60.525 69.949
I-XI kum.
58.889 56.561 56.293 60.985 58.913 68.300
decembar            
I-XII kum.            

PROSECNA ZARADA BEZ POREZA I DOPRINOSA 2018.

mesec
Apatin
Kula
Odzaci
Sombor
OKRUG
SRBIJA
januar 42.622 41.396 41.542 44.661 43.131 50.048
februar 40.394 39.666 39.793 42.874 41.290 47.819
I-II kum. 41.500 40.518 40.661 43.764 42.204 48.930
mart 42.786 40.625 40.256 44.219 42.543 49.400
I-III kum. 41.931 40.554 40.526 43.917 42.318 49.088
april 42.104 40.669 40.012 43.771 42.208 49.117
I-IV kum. 41.974 40.584 40.397 43.880 42.290 49.095
maj 43.223 41.480 42.168 44.675 43.343 50.377
I-V kum. 42.223 40.767 40.752 44.042 42.504 49.355
jun 44.539 40.453 39.589 43.892 42.494 49.226
I-VI kum. 42.625 40.713 40.557 44.016 42.502 49.333
jul 42.354 40.580 40.549 43.780 42.327 49.202
I-VII kum. 42.585 40.693 40.556 43.982 42.477 49.314
avgust 42.493 40.811 40.684 44.347 42.680 48.773
I-VIII kum. 42.573 40.709 40.572 44.028 42.502 49.373
septembar 41.235 40.058 40.839 43.031 41.743 47.920
I-IX kum. 42.422 40.634 40.602 43.916 42.416 49.208
oktobar 43.336 42.098 41.355 44.945 43.471 49.901
I-X kum. 42.514 40.785 40.679 44.020 42.524 49.279
novembar 42.851 42.633 42.142 45.185 43.776 50.556
I-XI kum. 42.545 40.958 40.812 44.128 42.640 49.397
decembar            
I-XII kum.            

PROSEØNE ZARADE 2017. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2016. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2015. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2014. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2013. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2012. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2011. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2010. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2009. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2008. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2007. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2006. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2005. GODINA

PROSEØNE ZARADE 2004. GODINA