KURSNA LISTA


.

Vesti

22.06.2017.    Novo doba u turizmu - predavanje

Privredna komora Srbije poziva sve zainteresovane da uzmu učešće na predavanju na temu ’’Novo doba u turizmu ’’, kojeće biti održano 26. juna 2017. godine sa početkom u 14,00 časova u Privrednoj komori Srbije, sala 1, Resavska 15, Beograd . 

Za sve potrebne dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu turizam@pks.rs i telefoneVedrana Dragičević 063/390 904 i Jovana Marković 065/9700 700.

Poziv


21.06.2017.    OBUKA ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA U RPK SOMBOR

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se obuka za profesionalne upravnike zgrada održati u RPK Sombor, Venac S. Stepanovića 30 (sala). Obuka se održava 4,5,6,11,12,18 i 19. jula 2017. 

Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

  • Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
  • Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
  • Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Sve dodatne informacije možete dobiti od Jovane Vujković putem telefona 025/420-766 ili elektronskom putem na mejl jovana.vujkovic@pks.rs 

Prijava se vrši isključivo elektronskim putem preko linka: Prijava

Pozivno pismo i agenda


20.06.2017.    PKS - RPK SOMBOR POSETILA DELEGACIJA PREDSTAVNIKA PRIVREDE CRNE GORE

Predstavnik grada Podgorica pomoćnik sekretara za razvoj preduzetništva Vladimir Pavićevć, predstavnici Montenegro Biznis Alijanse (MBA): izvršni direktor Zoran Vulević i menadžer Milan Dragić, posetili su Regionalnu privrednu komoru Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor. Predstavnike privrednika Crne Gore primio je vd. Direktor Zoran Bulatović sa saradnicima. Zaključeno je da postoji dosta prostora za razvijanje saradnje privrednika Zapadnobačkog upravnog okruga i privrednika Crne Gore. Ovo je prvi inicijalni sastanak, naglasili su učesnici, koji će se nastaviti već tokom jeseni na danima Vojvodine u Podgorici, kao i organizacijom B2B susreta.  


20.06.2017.    Pojednostavljeni carinski postupci - seminar

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće na seminaru koji organizuje Privredna komora Srbije  28.06.2017. Seminar pod nazivom "Pojednostavljeni carinski postupci", koji se održava u okviru DIHK-CEFTA. Seminar je namenjen privrednim društvima koja se bave spoljnotrgovnisnkim poslovanjem. Rok za prijavu je 26.07.2017. godine, a broj mesta je ograničen.

Poziv

Agenda

Prijavni list


14.06.2017.    Indeksi potrošačkih cena za maj

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po -0,2%), kao i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Rast cena zabeležen je u grupi Restorani i hoteli (0,4%), u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,3%), zatim u grupama Rekreacija i kultura i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Komunikacije (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


09.06.2017.    Izabran Parlament privrednika Privredne komore Srbije-Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga

Na konstitutivnoj sednici koja je održana 08. juna 2017. godine u  Somboru ,  nakon okončanog postupka za izbor organa odlučivanja u regionalnim privrednim komorama konstituisan  je Parlament privrednika  Privredne komore Srbije-Regionalne privredne komore  Zapadnobačkog upravnog okruga.

Uz prisustvo izabranih predstavnika privrednih društava sa regiona, koji obuhvata  sve četiri opštine  Zapadnobačkog upravnog okruga  i predstavnika Privredne komore Srbije,  Nermine Ljubović, verifikovani su mandati izabranim članovima, čime je osnovan  Parlament privrednika Regionalne privredne komore u jedinstvenom komorskom sistemu Srbije i to u sledećem sastavu: PRILOG


08.06.2017.    Robna razmena januar - april 2017

Privreda Zapadnobačkog upravnog okruga u periodu januar – april 2017.godine ostvarila je robnu razmenu sa inostranstvom u vrednosti 158,86 miliona €, od čega 94,56 miliona €u izvozu, a 64,3 milion €u uvozu. Pokrivenost uvoza izvozom je 47,06 %, a ostvareni suficit iznosi 30,26 miliona €.

Suficit je ostvaren u svim opštinama Regiona ( najveći u Kuli 15,6 miliona €),sem u Opštini Apatin gde je ostvaren deficit 782 hiljada €. Najviše je robe izvezeno u Italiju – 21,5 miliona €,  Bosnu i Hercegovinu – 14,9 miliona Španiju – 12,7 miliona €€; a najviše je uvezeno iz Italije – 12,46 miliona €, Mađarske – 7,2 miliona €te Bosne i Hercegovine 4,9 miliona €.

Najviše izvoza kao i uvoza ostvareno je kupoprodajom, potom oplemenjivanjem i poslovima nakon oplemenjivanja kao i ostalim oblicima spoljnotrgovinskog posla.


07.06.2017.    Seminar Javne nabavke

Privredna komora Srbije u saradnji sa Upravom za javne nabavke organizuje dva seminara za ponuđače na temu „Kako doći do posla učestvovanjem u postupcima javnih nabavki“

Seminar će se održati u ponedelјak, 12. juna 2017. godine, u periodu od 10.00 do 14.00 časova u  Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala.

Predavači su predstavnici Uprave za javne nabavke i govoriće o sledećim temama

-           Kako koristiti Portal javnih nabavki“

-          Kako pripremiti prihvatlјivu ponudu

-          Kako zaštiti prava u postupcima javnih nabavki“

 

Navedeni seminar ima za cilј da olakša ponuđačima proces pripremanja ponuda i učestvovanje u postupcima javnih nabavki, kao i kako da zaštite prava u postupcima javnih nabavki kroz teme o kojima će govoriti predstavnici Uprave za javne nabavke.

Pozivno pismo


31.05.2017.    Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavilo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvodjenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini. Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima EU u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna ili naučnoistraživačka institucija, a finansirati Sekretarijat. 

Prijava
Tekst konkursa
Prijava

29.05.2017.    Javna rasprava - Dualno obrazovanje

Poštovani privrednici pozivamo vas da uzmete učešće na okruglom stolu koji organizuje Privredna komora Srbije u utorak 06.06.2017. godine u 10 časova u velikoj sali 1, Resavska 13-15. povodom raspisanog  poziva na javnu raspravu o Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju. Takodje vas pozivamo da se upoznate sa tekstom Nacrta zakona i da date svoje predloge i sugestije, najkasnije do utorka, 6. juna 2017 godine. 

 

Vaše komentare i sugestije možete dostaviti  i Sektoru edukacije na obrazovanje@pks.rs, kako bismo ih, po objedinjavanju, dostavili Ministarstvu prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja. 

Nacrt Zakona o dulanom obrazovanju

Kratak prikaz Nacrta Zakona za privrednike

Formular za javnu raspravu


  | sledeća »