KURSNA LISTA


.

Vesti

18.03.2019.    Obuka- Angažovanje sezonski radnika u poljoprivredi - Novi zakonski okviri i ON-LINE sistem za prijavu radnika

PKS - RPK Sombor  u saradnji sa NALEDOM i GIZ-om organizuje obuku za angažovanje sezonski radnika u poljoprivredi. Obuka će se održati 21.03.2019. godine sa početkomu 11 časova u sali RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.

Prijava je putem mejla na snezana.gajdobranski@pks.rs ili na telefon 025/420-930


14.03.2019.    Održano savetovanje o "Godišnjem izveštavanju o otpadu"

Juče u organizaciji PKS - RPK Sombor u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine održano savetovanje na temu "Godišnje izveštavanje o otpadu". Predavanje su održali Goran Jovanović, Ljiljana Đorđević i Nada Radovanović. Zakonom o upravljanju otpadom (SL. Glasnik br 36/2009,88/2010i14/2016) član 75. regulisana je mesečna obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima do 31. marta tekuće godine. 

Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije.

Privrednici su imali priliku da čuju koje su obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera, informacije na temu dokumentacije o kretanju opasnog otpada i obaveza sakupljača i drugih vlasnika, kao i konkretna uputstva za izveštavanje o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i ambalaži. 


11.03.2019.    PKS-REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SE PREDSTAVILA NA DRUGIM MEĐUNARODNIM OTVORENIM DANIMA KOMORA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE U MAĐARSKOJ

Predstavnici PKS-RPK Sombor boravili su u Višegradu u Mađarskoj od 08 do 10. marta, gde su  učestvovali na Drugim međunarodnim otvorenim danima komora centralne i istočne Evrope.  Tom prilikom su predstavili privredne I turističke potencijale Zapadnobačkog upravnog okruga. Na Drugim međunarodnim otvorenim danima privrednih komora, Republiku Srbiju su predstavljale pored RPK Sombor, Privredna komora grada Beograda I Regionalna privredna komora Kruševca.

Pored predstavnika privrednih komora Srbije učestvovali su i predstavnici: Privredne komore BIH, Privredne komore Republike Srpske, Privredna komora Slovenije, Slovačka privredna komora Trnava, Slovačka privredna komora Prešov, Ukrajinska privredna komora Užgorod, Rumunska asocijacija privrednikaTemišvar, Privredna komora Crne gore, Latvije i  Moldavsko-Kineska komora.

Teme ovogodišnjih susreta bile su:

Kako izvesti hranu iz CEE u Kinu, predstavljanje projekta Jedan pojas jedan put, Logistika sa Kinom, On line komuniciranje sa partnerima u Kini, CECZ novi biznis model.

Na ovogodišnjim otvorenim danima dogovoreno  je učešće Komora na  manifestaciji ”China Smart Expo” 2019.koja će se održati od 03. do 05. Juna 2019.u Budimpešti.


07.03.2019.    Otvorena web stranica sa novim šifarnikom zanimanja

Novi šifarinci usklađeni sa međunarodnim standardima i potrebama domaće privrede, u primeni su od 1. januara 2019. godine, a obaveza za sve poslodavce je da do kraja godine ažuriraju podatke o zaposlenima. Na stranici http://kodekssifara.minrzs.gov.rs mogu se preuzeti Priručnik za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara, svi novi šifarnici, uputstva za korišćenje i relevantni zakoni iz ove oblasti. Vlada RS je usvojila 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija RS, iz koje proizilazi 5 novih šifarnika: Šifarnik zanimanja, nivoa kvalifikacija,  država, opština i naselja u Republici Srbiji. Do usvajanja Odluke u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena na tržištu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i nastanak novih zanimanja. Nova lista zanimanja rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti zapošljavanja i usklađena je sa potrebama tržišta rada u Republici Srbiji, putem konsultacija sa poslodavcima i relevantnim institucijama. Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada utvrđeni su podnosioci inicijativa za izmene i dopune pojedinačnih šifarnika, u pogledu dodavanja novog zanimanja, izmenu naziva postojećeg zanimanja i slično, a to su za Šifarnik zanimanja – NSZ, za Šifarnik nivoa kvalifikacija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i za Šifarnik opština u RS i Šifarnik naselja u RS – Zavod za statistiku. Više


07.03.2019.    Ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Ispitni rok XI/2019 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 3. aprila 2019. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 26. marta 2019. godine.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte

• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)

• dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi,  kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku  adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati).  Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Detaljnije


07.03.2019.    "Dan dobavlјača - Agrobiznis 2019"

Pozivano sve zainteresovane da učestvuju na događaju Dan dobavlјača - Agrobiznis 2019, u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine – RAV. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji posluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i strane kompanije iz sektora polјoprivrede -  sa fokusom na prehrambenu i prerađivačku industriju.

Cilј ovog događaja je da se povežu domaći i strani privrednici, poveća izvozni potencijal domaćih kompanija i da ih podstaknemo da uđu u dobavlјačke lance stranih kompanija, bilo da posluju na teritoriji APV ili u inostranstvu. Očekuje se 200 + učesnika iz vodećih kompanija iz Srbije i inostranstva. Učešće je besplatno.

Datum održavanja: 9. april 2019 godine. Mesto održavanja: Kongresni centar „Master”, Novi Sad Master centar 

Registraciju možete izvršiti putem linka Registracija  najkasnije do 25. marta 2019. godine.


06.03.2019.    Edukativna radionica - GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE O OTPADU

PKS – RPK Sombor u saradnji sa sa Agencijom za zaštitu životne sredine  organizuje besplatnu radionicu o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.  Prema Zakonu o upravlјanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009 i 88/2010), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlјa redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, do 31.marta, tekuće godine  za prethodnu godinu.

Obuku će vršiti eksperti Agencije za zaštitu životne sredine, kroz tri modula:

•             Obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera

•             Dokument o kretanju opasnog otpada i obaveza sakuplјača i drugih vlasnika

•             Izveštavanje o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i ambalaži.

Obuka će se održati 13.03.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali PKS – RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite putem telefona 025/420-780 ili 420-776 ili na mejl adresu jovana.vujkovic@pks.rs


11.02.2019.    Utvrdjivanje bonitetne ocene - Besplatna radionica

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju besplatnoj edukativnoj radionici koju organizuje RPK Sombor u saradnji sa  kompanijama “Bisnode” I “Sinus”.  Predavanje će se održati 13.02.2019. godine sa početkom u 11 časova u Sali RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.

Teme na predavanju će biti:

-          Bisnode – kratko predstavljanje “alata”

-          Analiza utvrdjivanja rejtinga prema D&B-ovoj metodologiji

-          Analiza utvrdjivanja rejtinga prema Bisnodovoj metodologiji

-          Tumačenje dobijenih rezultata uporedne analize(konkretni primeri)

-          Osvrt na obe metodologije I sumiranje zaključaka

-          “Zeta skor” metod utvrdjivanja verovatnoće bankrota privrednih I neprivrednih pravnih lica.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da se prijavite putem mejl adrese jovana.vujkovic@pks.rs; mihajlo.macus@pks.rs ili telefonom 025/420-780.


07.02.2019.    U PKS-RPK Sombor 06.02.2019.godine održane su zajedničke sednice mlekarske i klanične industrije

Na zajedničkoj sednici obrađene su teme “Preventiva kroz ishranu životinja, predavač je bio Željko Pantić iz firme “Ozon way” i Ishrana krava u tranzicionom period, metaboličke bolesti i uticaj na reprodukciju, predavač je bio Radivoj Ćosić iz firme Taurus konsalting. Zajedničkoj sednici je prisustvovala Jasna Stevanović - Savetnica  u udruženju za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije.

Jasna Stevanović je u uvodnom delu  iznela ukratko stanje u Mlekarskoj industriji:

U okviru ukupne industrijske proizvodnje za 11 meseci 2018. godine prerađivačka industrija zauzima učešće od 84% što je povećanje za oko 2,5% u odnosu na isti period 2017. Učešće prehrambene industrije od 14,2% u okviru prerađivačke industrije beleži pad od 2% u odnosu na isti period u 2017.godini. Što se tiče proizvodnje mlečnih proizvoda ona je i dalje na vrhu po učešću u okviru prehrambene industrije ipak u odnosu na ostale delatnosti, za isti pomatrani period, beleži pad proizvodnje od oko 24% u odnosu na 2017. Zaključno sa 2017.ukupan broj registrovanih mlekara je 190,sa ukupno 4600 zaposlenih što je porast od 5,9%.

Vrednost izvoza proizvoda od mleka za posmatrani period (11 meseci 2018) u odnosu na  11 meseci 2017 je u porastu za oko 14%.U okviru ishrane životinja, važan segment jesu I prirodni dodaci,dobijeni na osnovu morskih algi,koje su prisutnim farmerima prezentovali predstavnici kompanije Ozonway. Predavači su izneli najvažnija svojstva dodataka koji se koriste u ishrani životinja, ali i u saniranju otpadnih materija sa farmi svinja muznih  krava I stočarstva uopše. Kompanija je osnovana 2015 godine od kada beleži izuzetne rezultate kod uzgoja svih vrsta životinja ali I u biljnoj proizvodnji. Osnovna sirovina ( sa pripadajućom EU Dokumentacijom) nabavlja se u Irskoj a sama proizvodnja obavlja se u Srbiji. Kompanija poseduje potrebne certificate kojima se potvrđuje dobra praksa u proizvodnji ovih prirodnih preparata a u priremi je za dobijanje izvoznog broja za objekat proizvodnje. U okviru prezentacije svoja iskustva sa prisutnima podelili su I korisnici proizvoda kompanije Ozonway. Uz slogan” dobar početak laktacije-pola posla”, predstavnik osnovne odgaivačke organizacije Radivoj Ćosić prisutnim farmerima preneo je iskustva i istakao da svaki famer koji se bavi proizvodnjom mleka mora da obrati posebnu pažnju na kondiciju krava u nedeljama pre teljenja. Brojni rizici sa kojima se suočavaju farmeri upravo se javljaju u ovom period.   


01.02.2019.    Obuka za posrednike/zastupnike u osiguranju u RPK Sombor

U organizaciji PKS – Regionalna privredna komora ZBUO, 22.02.2019. i 28.02.2019. od 11.00 do 15.30 časova održaće se seminari u sklopu kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih porednika/zastupnika u osiguranju. Predavači su prof.dr. Nataša Petrović Tomić i dr. Ilija Smiljanić. Teme koje će se obradjivati su Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade (22.02.2018.) i Zakonsko uredjenje sadržine ugovora o osiguranju (28.02.2019.)

Pozivamo sve koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). Za sve dodatne informacije na brojeve telefona 025/420-780; 420-776; ili putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs


  | sledeća »