KURSNA LISTA


.

Vesti

27.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Raspisao je konkurs koji možete pogledati radi detaljnih informacija i preuzimanja formulara za prijavu.

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini


26.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs koji možete pogledati radi detaljnih informacija i preuzimanja formulara za prijavu.

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu


26.03.2015.    Letnje računanje vremena počinje 29. Marta

U noći između 28. i 29. marta (subote i nedelje) časovnike u 2.00 treba podesiti na jedan sat unapred, na 3.00. Letnje računanje vremena u Evropi će trajati do poslednjeg vikenda u oktobru 2015. godine


19.03.2015.    Mapa puta za modernije privredne komore

Ubrzavaju se aktivnosti na uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije. Novi pravni okvir do jeseni, zakon stupa na snagu 1. januara, uz paralelno jačanje kapaciteta za zastupanje i podršku privredi.Tim za modernizaciju komorskog sistema Srbije, koji je formirala Privredna komora Srbije, utvrdio je  predlog mape puta po kojoj će  ubrzati aktivnosti na reorganizaciji i uspostavljanju novog, jedinstvenog i održivog komorskog sistema Srbije.

Više


19.03.2015.    Održana radionica o obavezama svih učesnika u procesu upravljanja otpadom

Regionalna privredna komora Sombor 19.03.2015. godine organizovala je radionicu  „O obavezama svih učesnika u procesu upravljanja otpadom“. Prisutne je pozdravio Mihajlo Maćuš, samostalni stručni saradnik  RPK Sombor, dok su  Sekulić Dragan, Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine i Vesna Kešelj, Savetnik za hemikalije i zaštitu životne sredine, govorili o obavezama,  rokovima i naknadama za proizvođaće otpada, administraciji podataka o otpadu u preduzećima. Nakon toga su se prisutni uključili u diskusiju. Zaključak radionice je da će se u narednom periodu u RPK Sombor održati obuke, prema vrstama obaveza preduzeća u procesu upravljanja otpadom.


17.03.2015.    Održana prezentacija IPARDA II

Regionalna privredna komora Sombor u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u Somboru, 17.03.2015. organizovala je skup na temu „Prezentacija programa IPARD II“. Prisutne je pozdravila Snežana Gajdobranski, v.d. sekretar RPK Sombor, dok su predstavnice Privredne komore Srbije, Tatjana Beuk, savetnik, Udruženja za poljoprivredu, Tatjana Gerić, savetnik, Udruženja za turizam i Dr Danica Mićunović  prisutne upoznale sa programima IPARD II. Prikazan je filmski zapis primera dobre prakse u seoskom turizmu u Sloveniji i uloga znanja za unapređenje poljoprivrednog sektora i promocija Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2015. godini.


16.03.2015.    Robna razmena sa inostranstvom u 2014. godini

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar - decembar 2014. godine iznosi 35.493,1 miliona dolara – porast od 0,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Više


16.03.2015.    KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurs  koji možete pogledati radi detaljnijih informacija i preuzimanja formulara za prijavu. 

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi  i   međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu januar – decembar 2015. godine


16.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurse  koje možete pogledati radi detaljnijih informacija i preuzimanja formulara za prija

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija


13.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurse  koje možete pogledati radi detaljnijih informacija i preuzimanja formulara za prijavu. 

·         Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

·         Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

·         Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

·         Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

·         Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid u 2015.godini

·         Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

·         Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2015.godini

·         Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

·         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2015. godini


  | sledeća »