KURSNA LISTA


.

Vesti

28.08.2015.    Održan XVI. INOCOOP 2015 - SAJAM INOVACIJA I PREDUZETNIŠTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovogodišnjem XVI. Sajmu inovacija i preduzetništva INOCOOP Zrenjanin, održanom u periodu od 27.08.do 29.08.2015. godine, pored izlagača iz zemlje i inostranstva, u organizaciji RPK Sombor učešće je uzelo prerduzeće  ,,Forest Home,, doo iz Sombora. Ministarka poljoprivredei zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević otvorila je XVI sajam i nakon toga obišla izlagače. U obilasku je posetila štand RPK Sombor, gde je  razgovarala sa predsednikom RPK Sombor, Zoranom Bulatovićem.


26.08.2015.    ROBNA RAZMENA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA u periodu januar-juli 2015. godine

Privreda Zapadnobačkog upravnog Okruga u periodu januar-juli 2015. godine ostvarila je robnu razmenu sa inostranstvom u vrednosti 239,46 miliona evra, od čega 154,31 miliona € u izvozu, a 85,15 milion € u uvozu. Pokrivenost uvoza izvozom je 81.21%, a ostvareni suficit iznosi 69,16 miliona €. U svim opštinama Regiona ostvaren je suficit, a najveći je u Opštini Kula (30,4 miliona €). Najviše robe je izvezeno u:Bosnu i Hercegovinu – 43,28 miliona €; Italiju – 28,89 miliona €; Španiju – 17.94 miliona €; a najviše robe je uvezeno iz:Italije – 24.78 miliona €; Mađarske – 7.9 miliona €; te Nemačke - 6.33 miliona €. Najviše izvoza i uvoza ostvareno je kupoprodajom, oplemenjivanjem i poslovima nakon oplemenjivanja.

 


24.08.2015.    SIGMA DOO KULA će primiti EVROPSKU MEĐUNARODNU NAGRADU ZA KVALITET

Selekcioni Komitet EVROPSKE MEĐUNARODNE NAGRADE ZA KVALITET, koju godišnje dodeljuje Globalni Klub Privrednih Lidera, izabrao je SIGMA d.o.o. Kula kao dostojnu da primi ovu nagradu za 2015. godinu. Odluka je doneta na osnovu informacija pribavljenih od strane 7.500 privrednika, članova Globalnog Kluba Privrednih Lidera, iz 95 zemalja. Nagrada je osmišljena radi promocije i prepoznavanja filozofije kvaliteta koja je pomogla ovim privrednicima u dostizanju izuzetnosti u svom radu. SIGMA DOO KULA će primiti EVROPSKU MEĐUNARODNU NAGRADU ZA KVALITET tokom ceremonijalnog ručka koji će se održati 19. Oktobra 2015. u Parisu. (Više)


24.08.2015.    Puna implementacija Zakona o planiranju i izgradnji

Državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije Aleksandra Damnjanović izjavila je da je u našoj zemlji zaživela primena Zakona o planiranju i izgradnji, a od 1. januara 2016. godine počinje i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Damnjanović je ukazala na to da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvoj polovini ove godine izdata ukupno 2.161 građevinska dozvola, što je najviše u poslednjih sedam godina. Ministarstvo se u prethodnom periodu aktivno uključilo u kontrolu rada opštinskih i gradskih službi, navela je ona i dodala da su u početku primene izdate samo 202 građevinske dozvole u čitavoj Srbiji. (Više)


20.08.2015.    Aktuelnosti u komori

Predsednik Regionalne privredne komore Sombor,   Zoran Bulatović  vodio je razgovor o aktuelnim pitanjima u vezi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i oko procedure zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja sa direktorom filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Goranom Bulajićem.


19.08.2015.    Predsednik RPK Sombor posetio je “Somborelektro”

Ppredsednik Regionalne privredne komore Sombor,  Zoran Bulatović sa saradnicima juće je posetio preduzeće “Somborelektro” gde je kroz razgovor sa Dušanom Latasom upoznat sa svakodnevnim  poslovnim aktivnostima preduzeća. Tokom razgovora predsednik Zoran Bulatović  je istakao da se do kraja godine očekuje modernizacija komorskog sistema, da postane efikasan servis za preduzeća, da firmama pronalazi nove partnere, povezuje ih sa tržištima i otvara nove mogučnosti poslovanja.


18.08.2015.    Novi propisi o evidentiranju prometa robe

Žarko Malinović, vd pomoćnika ministra u sektoru trgovine najavio je donošenje novog Pravilnika o evidentiranju prometa robe kojim se predviđa mogućnost da se roba evidentira i kroz KEPU knjigu (Knjiga evidencija prometa robe i usluga) i elektronskim putem, sa dugoročnijim ciljem da se evidentiranje potpuno digitalizuje.
Polako se stvaraju uslovi za to s obzirom da sve više učesnika u trgovini na malo raspolaže softverskom podrškom, samostalno ili sa računovođama, dodao je Žarko Malinović.
Malinović, koji je predsednik radne grupe za izradu novog Pravilnika o evidenciji prometa robe, rekao je da će finalna verzija ovog dokumenta, u koji će biti ugrađeni konkretni predlozi učesnika sednice Odbora Udruženja za trgovinu PKS, biti gotova do kraja meseca.
Radnu grupu čine predstavnici ministarstava trgovine, privrede, finansija, Privredne komore Srbije, USAID-a, Saveza računovođa i revizora Srbije i Unije poslodavaca Srbije.


14.08.2015.    KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRATARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – avgust. Detaljnije


14.08.2015.    Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 5,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici 13. avgusta, da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 14. avgusta iznosi 5,5 odsto. 
Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija nastavila da se kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i da u julu iznosi 1,0 odsto. 
Donoseći odluku da smanji referentnu kamatnu stopu, Izvršni odbor je imao u vidu dezinflatorni uticaj većine domaćih faktora, nisku inflaciju u međunarodnom okruženju i stabilizovana inflaciona očekivanja u granicama cilja.  Izvor sajt NBS


12.08.2015.    Indeks potrošačkih cena za jul 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. 
Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2015. godine, u odnosu na jun 2015. godine, u proseku su niže za 0,9%. Potrošačke cene u julu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,0%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,1%. 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-3,7%), Odeća i obuća (-1,1%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,4%), Zdravstvo (-0,3%) i Restorani i hoteli (-0,2%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (2,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%). 
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.    Izvor: www.stat.gov.rs


  | sledeća »