KURSNA LISTA


.

Vesti

05.10.2015.    Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

 30. septembra 2015. godine raspisao je javne konkurse za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju projekata

-Korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

- Energetski održivih farmi (ponovljen Konkurs)

- Ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine

- Rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

- Korišćenja solarne energije za pripremu potrošne tople vode u objektima javne namene

- Primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

- Nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područiju AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije


05.10.2015.    industrijska proizvodnja avgust 2015

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u avgustu 2015. godine veća je za 12.9% nego u avgustu 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 5.3%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-jul 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 6,9%.

Zapadnobačkom okrugu industrijska proizvodnja u avgustu 2015. godine manja je za 20.1% u odnosu na prosek 2014. godine, a kumulativno industrijska proizvodnja za osam meseci 2015. godine u odnosu na prosek 2014. godine manja je za 23.4%. U Zapadnobačkom okrugu industrijska proizvodnja u avgustu 2015. godine u odnosu na isti mesec 2014. godine veća je za 3.1%. U periodu januar-avgust 2015. u odnosu na isti period 2014. godine, industrijska proizvodnja je manja za 10.7%. Posmatrano po sektorima u avgustu 2014. u odnosu na avgust 2014. godine zabeležen je rast kod proizvodnje pića, prerade drveta i proizvoda od drveta osim nameštaja, proizvodnje proizvoda od nemetalnih minerala...


05.10.2015.    Izmene u načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

Od 1. oktobra 2015. godine dužnik neće moći da izda menično ovlašćenje svojoj banci i svom poveriocu niti podnositi zahtev za njihovu registraciju odnosno evidentiranje u Registru menica i ovlašćenja (Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja - Službeni glasnik RS, br. 56/11, stupa na snagu 29.09.2015. godine). Sva ovlašćenja koja su izdata do 30. septembra, a koja dospevaju na naplatu posle 30. septembra 2015. godine, mogu se evidentirati u Registar, i izvršavati kroz prinudnu naplatu. Produžen je rok za brisanje iz Registra menica, odnosno ovlašćenja, sa pet na osam dana od dana dospeća, za menice, odnosno, ovlašćenja, za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate. (Više)


02.10.2015.    INICIJATIVA ZA PROMENU PRAVILNIKA O LIČNOJ KARTI

Radi razvoja i očuvanja preduzetničke delatnosti fotografa,RPK Sombor sa Opštim udruženjima preduzetnika Somborskog okruga  u saradnji sa PKS pokreće inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o ličnoj karti. Predlog je da fotografi ( naravno sertifikovani) ponovo obavljaju usluge fotografisanja, građana  za lične karte i ostala lična dokumenta za koje je potrebna fotografija.

 


02.10.2015.    EU PROJEKTI OD A DO Z

Centar za edukaciju Privredne komore Beograda, kao VODEĆI CENTAR ZA EDUKACIJU U PRIVREDI u Republici Srbiji i institucija koja je više puta učestvovala u pripremi irealizaciji uspešnih projekata iz fondova Evropske unije, objedinio je svoja dragocena znanja i iskustva u jedan JEDINSTVEN PROGRAM OBUKE, „EU PROJEKTI OD A DO Z“, poziva Vas na jednomesečnu obuku, zasnovanu na najnovijim znanjima i najboljoj praksi, koja će vam omogućiti da maksimalno i na efikasan način ISKORISTITE FINANSIJSKU PODRŠKU EU FONDOVA DOSTUPNU ORGANIZACIJAMA IZ SRBIJE OD 08. DO 30. OKTOBRA 2015. GODINE. Detaljnije


01.10.2015.    Poseta turističkih organizacija Komori

Predsednik Regionalne privredne komore Sombor gosp. Zoran Bulatović danas je ugostio predstavnike TO Sombora, Kule, Apatina i Odžaka. Predsednik je pozdravio osnivanje TO Kula kao najmljadje TO Zapadnobačkog okruga. Takodje, predstavnici su izneli probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju. Predsednik je istakao da se nada nastavku i unapredjenju saradnje sa turističkim organizacijama. 


30.09.2015.    Studijsko putovanje u Pariz

Pozivamo vas da posetite Međunarodnu izložbu i konferenciju o prehrambenim sastojcima, razvoju prehrambenih proizvoda i kontroli kvaliteta (revizija usluga, ispitivanje hemijskih ostataka i pesticida, sertifikacija, čišćenje, uslužni konsalting, upravljanje bezbednošću hrane i higijenom, zaštita i skladištenje hrane, ozračenost, sterilizacija, tehnologija pasterizacije, laboratorijska oprema, instrumenti i snabdevanje, logistika, transport, mikrobiološko ispitivanje i identifikacija, oprema za pakovanje, tehnologija snabdevanja, razvoj proizvodnje, publikacije, knjige i časopisi, pravni eksperti, obezbedjenje kvaliteta i kontrola, oprema za ispitivanje, obuka i razvoj) i Međunarodnu izložbu  prirodnih sastojaka (prirodni sastojci za kozmetiku, ličnu negu, medicinske lekove i prehrambenu industriju ...). Detalji


30.09.2015.    IT firmama kredit sa kamatom od jedan odsto

Vlada Srbije donela je uredbu po kojoj će država malim i srednjim preduzećima dati 200 miliona dinara za nabavku opreme, a IT firmama kredite sa kamatom od jedan odsto.
Vlasnici malih i srednjih preduzeća moći će da kupe opremu koja vredi maksimalno 10 miliona dinara na kredit, čiji će deo finansirati država. Kredit kod banke mora da iznosi 70 odsto vrednosti opreme, država bespovratno daje 25 odsto vrednosti, a vlasnik treba da obezbedi učešće od pet odsto.
Istog dana Vlada je donela i uredbu po kojoj će firme koje se bave IT tehnologijom moći od države da dobijaju kredite po kamati od jedan odsto.
Preduzetnicima je omogućen zajam od 300.000 dinara do 1,5 miliona, a pravnim licima od pola miliona do tri miliona. Rok otplate je četiri godine, a grejs period godinu dana.

Izvor: Blic


30.09.2015.    ROBNA RAZMENA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA u periodu januar-august 2015. godine

Privreda Zapadnobačkog upravnog Okruga u periodu januar-august 2015. godine ostvarila je robnu razmenu sa inostranstvom u vrednosti 267,15 miliona evra, od čega 171,68 miliona € u izvozu, a 95,47 milion € u uvozu. Pokrivenost uvoza izvozom je 79.8/1%, a ostvareni suficit iznosi 76.2 miliona €.

U svim opštinama Regiona ostvaren je suficit, a najveći je u Opštini Kula (31.96 miliona €).

Najviše robe je izvezeno u:Bosnu i Hercegovinu – 50.1 miliona €; Italiju – 31.17 miliona €; Španiju – 19.3 miliona €; a najviše robe je uvezeno iz:Italije – 26,23 miliona €; Mađarske – 9,04 miliona €; te Nemačke -6.94 miliona €.

Najviše izvoza i uvoza ostvareno je kupoprodajom, oplemenjivanjem i poslovima nakon oplemenjivanja.


29.09.2015.    Kurs računovodstva

U Regionalnoj privrednoj komori Sombor u prvoj polovini oktobra 2015. godine počinje kurs računovodstva. Kurs se sastoji od 12 predavanja sa po 6 školskih časova, a održavaće se subotom od 9 do 13 časova u sali Regionalne privredne komore Sombor. Cena kursa je 27.000 dinara i plaća se u tri rate, a literaturu i softver obezbeđuju predavači. Polaznici mogu da se upišu na trećem predavanju, dok su prva dva besplatna. Predavači su stručnjaci iz Agencije za edukaciju iz Sremske Kamenice, Novi Sad. Zainteresovani se mogu prijaviti i dodatno informisati putem telefona 025/420-780. Rok za prijavu je 9. oktobar 2015. godine, a kontakt osoba je Snežana Gajdobranski.


  | sledeća »