KURSNA LISTA


.

Vesti

20.10.2014.    Akcioni plan za borbu protiv droga

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga u AP Vojvodini. Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata i ustanova, organizacija mladih i za mlade, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 27. oktobra 2014. godine. (više)


17.10.2014.    I Sednica UO udruženja "Europski klaster Alpe Adria Pannonia"

Nakon održane Osnivačke skupštine klastera 26.09.2014. godine, održana je I Sednica Upravnog odbora udruženja „Europski klaster Alpe Adria Pannonia 16.10.2014. godine na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Na Sednici su prezentovane aktivnosti koje su realizovane u periodu od Osnivačke skupštine, a dogovorene su i dalje aktivnosti i nastavak rada Klastera.

Klaster predstavlja udruženje organizacija, institucija i asocijacija koje se bave delatnostima vezanim za oblast privrede i poljoprivrede, posebno agro-eko turizma. Glavni akcenat rada klastera usmeren je na područje poljoprivrede, organske poljoprivrede, turizma, malog i srednjeg preduzetništva, ekologije, obnovljivih izvora energije, održivog i ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.


17.10.2014.    Konkursi u oblasti poljoprivrede

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je sledeće konkurse za teritoriju AP Vojvodine za 2014. godinu:

1. Sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke,

2. Sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa,

3. Održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke,

4. Očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja.

Konkursi su otvoreni do 30.10.2014. godine.

Izvor: www.psp.vojvodina.gov.rs


17.10.2014.    Konkurs program grantova manjeg obima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije objavila je konkurs program grantova manjeg obima za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji, kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava.

Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2014. godine. (više)


17.10.2014.    Referentna, eskontna i zakonska zatezna kamatna stopa za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda ostaju nepromenjene

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8,5 odsto.

Izvršni odbor je ocenio da rizici iz domaćeg i međunarodnog okruženja nalažu dalju opreznost u vođenju monetarne politike. Aktuelne geopolitičke tenzije, ali i očekivano dalje smanjenje ekspanzivnosti monetarne politike FED-a mogu se u narednom periodu negativno odraziti na priliv kapitala u zemlje u regionu, uključujući i Srbiju. Umeren rast premije rizika i deprecijacijski pritisci prisutni u gotovo svim zemljama regiona u poslednjih nekoliko meseci ukazuju na manju spremnost stranih investitora za ulaganja.

Izvršni odbor očekuje da će donošenje i dosledno sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi pozitivno uticati na ocenu stranih investitora u pogledu ulaganja u Srbiju, što bi u narednom periodu doprinelo jačanju otpornosti na pomenute eksterne rizike i pozitivno uticalo na premiju rizika zemlje.

Izvor: Sajt NBS


15.10.2014.    Međunarodne izložbe i konferencije na temu prehrane

Stručno studijsko putovanje u Amsterdam na međunarodne izložbe i konferencije na temu prehrane FOOD INGREDIENTS održava se od 2. do 4. decembra 2014. godine. Zastupljene su sledeće teme: prehrambeni sastojci za zdravu, funkcionalnu i organsku hranu, prirodni sastojci u okviru kozmetičke industrije, lične nege, medicinskih preparata i prehrane, kao i prehrana-nutriciona rešenja, inovacije u pakovanju i preradi, rešenja u formulacijama.

Rok za prijavu je do 3. novembra 2014. godine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti i informisati u preduzeću „Trade & Travel International“ Beograd, putem email-a: tti@tti.rs ili telefona: 011/3618-488.


13.10.2014.    Međunarodni poslovni forum "SEE MEET 2014"

Regionalna razvojna agencija Mura organizuje poslovne razgovore privrednika na međunarodnom poslovnom forumu „SEE MEET 2014“ koji se održava u Radencima – Slovenija 11-12.11.2014. godine.

Ovaj poslovni forum pruža mogućnost malim i srednjim preduzećima da razviju svoje poslovanje u svim sektorima na domaćem i inostranom tržištu. Odnosi se na kompanije koje traže poslovne šanse u Jugoistočnoj Evropi i internacionalno, organizacije, mala i srednja preduzeća koja posluju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Prijave se mogu izvršiti na sajtu: www.see-meet.eu

Više informacija


10.10.2014.    Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o SPN/FT

Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa ostalim organima nadležnim za vršenje nadzora nad primenom odredbi ovog zakona, izradila je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i objavila, 9. oktobra 2014. godine, na svom sajtu poziv svim zainteresovanim licima da komentare i primedbe na tekst Nacrta dostave Upravi do 25. oktobra 2014. godine na sledeće e-mail adrese: misljenje@apml.org.rs i uprava@apml.org.rs

Nacrt zakona možete ovde preuzeti.


10.10.2014.    BESPLATAN - ONLINE KURS PREDUZETNIŠTVA

Biznis mladih Srbije, program sveobuhvatne podrške preduzetništvu mladih, raspisao je poziv za sve mlade uzrasta od 18 do 35 godina sa teritorije Republike Srbije da se prijave na besplatnu online platformu za učenje o preduzetništvu i razvoj biznis ideja. Ovaj kurs omogućiće velikom broju mladih da nauče najvažnije aspekte preduzetništva, kroz praktične primere i testove.

Prijavljivanje je otvoreno do 20. oktobra putem sajta: www.biznismladihsrbije.org, dok će platforma biti aktivna u periodu od 20. do 27. oktobra 2014. godine. Nakon završetka online obuke, mladi će imati priliku da se prijave na konkurs za biznis ideje, a za autore 30 najperspektivnijih ideja tokom novembra će biti organizovani petodnevni treninzi za pisanje biznis plana.

Program Biznis mladih Srbije sprovodi Smart kolektiv u partnerstvu sa Erste Bankom i Centrom za neformalno obrazovanje i celoživotno učenje, uz podršku Uprave za sport i omladinu grada Novog Sada. (VIŠE)


10.10.2014.    Unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje. Krediti će se dodeljivati za nabavku nove opreme u iznosu od  2.000.000 do 20.000,000 dinara.

Rok vraćanja kredita je 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period u trajanju od 12 meseci kada se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini kamatne stope.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. (više)


  | sledeća »