KURSNA LISTA


.

Vesti

16.01.2018.    Indeksi potrošačkih cena za decembar

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u decembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,0%. U 2017. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 3,0% u odnosu na 2016.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4%), Transport i Rekreacija i kultura (za po 0,3%), Komunikacije (0,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,6%), Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po -0,2%) i u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


15.01.2018.    Poziv zainteresovanim privrednicima za rad u odborima komore

Prema Odluci o obrazovanju odbora Regionalnih privrednih komora, odnosno Komore glavnog grada, obrazuju se odbori za Sektor poljoprivrede, Sektor industrije i Sektor usluga regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada kao oblik organizovanja članova privredne.

Pozivamo sve zainteresovane privrednike u Zapadnobačkom upravnom okrugu da se prijave putem mejla PKSombor@pks.rs do 25.01.2018. godine. 


15.01.2018.    OBUKA ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na obuku za Profesionalne upravnike zgrada. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika su sledeći: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu i upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Na obuci se obrađuju sledeće oblasti: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada; administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom; karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure; komunikacija.

Programom je predviđeno da obuka traje 50 školskih časova, odnosno sedam dana. Obuka u organizaciji PKS košta 25.000 dinara po polazniku (sa PDV 30.000 dinara).

Ispit je obaveza za profesionalnog upravnika i njega organizuje PKS. Ispit za profesionalnog upravnika se polaže u dva dela (pismeni I usmeni deo).

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 025/420-780; 420-776 odnosno putem mejla jovana.vujkovic@pks.rs

NAPOMENA : OBUKA SE ĆE SE ORGANIZOVATI PO FORMIRANJU GRUPE


15.01.2018.    Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za razvoj turizma u 2018.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.  Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Konkurs

Obrazac zahteva ta korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih objekata u 2018. godini

Obrazac zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte promocije i unapređenje turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2018. godini

Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvenicja i dotacija za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Obrazac izjave 1

Obrazac izjave 2


15.01.2018.    Dodela kreditnih sredstava za podsticanje turističke ponude

Obaveštavamo sve zainteresovane da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavlјanje delatnosti u oblasti turizma i polјoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o polјoprivredi i ruralnom razvoju. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlјa Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isklјučivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva. Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine. Krajnji rok za dostavlјanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

Konkurs

Obrazac


12.01.2018.    Poslovni forum Srbija - Slovenija

Pozivamo vas da uzmete učešće na Poslovnom forumu Srbija - Slovenija koji će se održati 1. feburara 2018. godine u Ljublјani. Poslovni forum će biti održan na marginama četvrte zajedničke sednice Vlada R.Srbije i R.Slovenije, uz učešće privrednika  obe strane. Na kraju plenarnog dela Foruma obratiće se premijeri Vlade Republike Slovenije Miro Cerar i Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. U radnom delu Foruma biće realizovani B2B susreti privrednika u skladu sa interesovanjem i po unapred određenom rasporedu. Molimo vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do četvrtka, 24. januara 2018. godine, slanjem popunjenog prijavnog lista na e-mail adresu marko.mandic@pks.rs ili dragana.zivkovic@pks.rs Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Mandiću 011 4149 479, 066 875 1259, kao i Dragani Živković, 011 4149 614, 066 875 1102.

Pozivno pismo

Nacrt programa

Spisak kopmanija - Slovenija

Prijavni list


08.01.2018.    IPARD raspisan javni poziv

Poštovani, obaveštavamo vas da je raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava  u nabavku novog traktora, raspisan je danas i rok za podnošenje zahteva je od 04. januara  do 26. februara 2018. godine. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilјa).

Prihvatlјive investicije i troškovi su nabavka novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje polјoprivrednih radova, uklјučujući pripadajuću traktorsku kabinu, kao i opšti troškovi. Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje. Na primer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavlјenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 i 50 ha. Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priklјučnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije. Po ovom Javnom pozivu opredelјena su sredstva u iznosu od 555.761.895,00 dinara, a visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 70 odsto prihvatlјivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi polјoprivrednik i da li se polјoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području.

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Detalјan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs,  kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/. Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova. Detalјan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs


03.01.2018.    Članarina PKS u 2018. godini

Poštovani privrednici,

Obaveštavamo vas da je Skupština Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 18. decembra 2017. godine, donela Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini.

Tekst Odluke


27.12.2017.    AKTIVNOSTI PKS ZA PROMOCIJU IPARD PROGRAMA

Poštovani,

Želimo da vas obavestimo da PKS, sa dva predstavnika u Nadzornom Odboru IPARD programa, intenzivno prati sve aktivnosti na polju izmene programa i pripreme odgovarajućih pratećih dokumenata i obrazaca potrebnih za njegovu akreditaciju i sprovođenje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. U skladu sa dinamikom donošenja i zvaničnog usvajanja pomenutih dokumenata, PKS će u narednom periodu obaviti i određene promotivne aktivnosti vezane za predstavljanje postojećih mera u programu. Nakon predstavljanja mera programa PKS će u saradnji sa svojim područnim koordinatorima raditi na prikupljanju informacija o zainteresovanosti kompanija za određenu vrstu mera u programu i pripremiti drugi krug uže stručnih seminara u skladu sa iskazanim interesovanjem njenih članica. Promocija će se isključivo organizovati za članice, s tim da će se prvi krug seminara raditi bez kotizacija za sve članove PKS, a za drugi krug seminara će se naknadno definisati iznos kotizacije u skladu sa sadržajem i vrstom usluge koja bude definisana tokom prvih promotivnih aktivnosti.

Da bi blagovremeno i pravilno napravili plan promocija molimo vas da nam na kontakt koordinatora pošaljete i zvaničnu informaciju o zainteresovanosti za učešće na seminaru do 12.01. 2018. godine. Nakon obrade podataka o broju prijavljenih PKS će vas blagovremeno obavestiti o tačnim datumima i lokacijama održavanja seminara. Za sve dodatne informacije možete se obratiti regionalnom kooridnatoru za poljoprivredu:  Snežana Gajdobranski Kontakt adresa: snezana.gajdobranski@pks.rs tel: 025/420-930

Detaljnije


27.12.2017.    U PKS-RPK SOMBOR ODRŽANA RADIONICA “INTELEKTUALNI DNK”

U prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor, 21.12.2017.godine održana je radionica “Intelektualni DNK”. Radionicu su zajednički organizovali PKS-RPK Sombor i Akademija “Inovative business” sa ciljem da se savlada  otkrivanje i stavljanje u funkciju skrivenih potencijala u svakom čoveku, odnosno u svakom zaposlenom. Radionica je namenjena poslodavcima I menadžerima, a ovom prilikom je predstavljen alat za procenu i analizu zaposlenih, koji se primenjuje kod prijema novih zaposlenih. Predavač na radionici bio je Drago Orčić, internacionalni ekspert iz oblasti razvoja ličnog potencijala. Po završetku radionice učesnici su imali priliku da dobiju detaljan opis svog personalnog DNK koda.


  | sledeća »