KURSNA LISTA


.

Vesti

26.04.2016.    Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara (slovima: šeststotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2016. godinu.
CILJEVI  FINANSIRANJA:
– unapređenje kapacita žena za intenzivnije uključivanje u proizvodnju organske hrane i razvijanje sopstvenih biznisa
– promocija modela ekonomskog osnaživanja žena
– podsticanje članica udruženja žena na teritoriji AP Vojvodine da pokrenu postupak sertifikacije organske poljoprivredne proizvodnje.    Detaljnije


26.04.2016.    Projekat podrške početnicima za započinjanje posla

Opšti ciljevi:

 - Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva (stub 6. Akcionog plana za sprovođenje Strategije za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. godinu). - Uvođenje posebnih programa podrške za MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo (stub 6./6.1 Mera 3 – Aktivnost 4: Unapređenje finansiranja ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća). - Unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP (stub 4 /4.1 Mera 3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP, Aktivnost 5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja. Mera 4 – Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike, Aktivnost 3 – Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa Standardizovanog seta usluga za MSPP). (Više)


25.04.2016.    Zarade u martu 2016.

Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine iznosi 63.029 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 3,0%.Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine iznosi 45.870 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je veća za 3,3%. Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,6% i realno je veća za 6,0% od prosečne zarade isplaćene u martu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,4% i realno je veća za 5,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar-mart 2015. godine, nominalno je veća za 4,5%, a realno je veća za 3,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, nominalno je veća za 4,5 i realno je veća za 3,0% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-mart 2015. godine.
U Zapadnobačkom Upravnom okrugu najveća isplaćena zarada sa porezima i doprinosima je u Apatinu i iznosi 64.620 dinara, a najmanje je isplaćeno u Kuli 48.928 dinara, dok je u Somboru  isplaćeno 50.957, a u Odžacima 54.070 dinara. Zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u opštini Sombor iznosi 36.908, Apatin 47.215, Kula 35.6366 i Odžaci 39.331 dinara.


22.04.2016.    Održano predavanje o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i novine u oporezovanju dobiti nerezidenata

Regionalna privredna  komora Sombor u saradnji sa Poreskom upravom - Sektorom za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju , u četvrtak 21. aprila 2016. godine u  sali Regionalne privredne  komore Sombor, održalo je predavanje na teme:

·         “Novine u oporezovanju dobiti nerezidenata od 01. marta 2016. godine - oporezivanje dobiti nerezidentnih pravnih lica po odbitku, primenom “punih” poreskih stopa od 20% (25%) i oporezivanje uz primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja”

      “Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015  i 15/2016)”.  

Predavanja su održali Aleksandar Jovanović i Branislava Jakšić ispred Poreske uprave - Sektor za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju.


21.04.2016.    OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA EU FONDOVE

Poštovani obaveštavamo vas da u cilju podizanja nivoa znanja i veština za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz dostupnih EU programa, Regionalna privredna komora Sombor organizuje:

         Obuku o pisanju projekata za EU fondove

Trodnevna obuka će biti realizovana 11. 12. i 13. Maja 2016. godine u sali RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30,

Predavač: Tatjana Dijan, sertifikovani predavač i trener za fondove Evropske unije, 15 godina iskustva u pisanju, realizaciji i administraciji projekata iz raznih oblasti i za razne programe, kao i obukama i konsultantskim uslugama u ovoj oblasti.

Kotizacijapo polazniku, za aktivne članove Regionalne privredne komore Sombor, iznosi 16.000,00 din., za ostale učesnike iznosi 19.000,00 din.

Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za trodnevnu obuku, ishranu i osveženje u pauzama.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem i dostavljanjem prijave na e-mail snezag@rpksombor.co.rs  Rok za prijavu i uplatu je 09. maj 2016. godine. Nakon popunjavanja prijave, biće Vam poslan predračun.

Za sve dodatne informacije obratite se RPK Sombor Snežana Gajdobranski tel. 025/420-930.

Preuzmite: Pozivno pismo, Agenda , CV predavača

PRIJAVNI LIST


21.04.2016.    Nova sanitarna pravila za izvoz prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u SAD

Obaveštavamo vas da je Agencija za hranu i lekove SAD (FDA) je 05.04.2016. usvojila finalna sanitarna pravila za transport robe po osnovu novog Zakona o bezbednosti hrane u SAD, a koji su od značaja za sve izvoznike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Ovo pravilo ima dejstvo na firme koje se bave prevozom hrane putem motornih i šinskih vozila, odnosno špeditera, prevoznika, firmi koje se bave utovarom i prijemom. Uvodjenjem novih odredbi prema Zakonu o bezbednosti hrane (FSMA) nastoji se sprečiti kontaminiranje hrane za ljude i životinje tokom procesa transporta.  Nova pravila u okviru FSMA obezbedjuju da svaki prevoz hrane bude u skladu sa odgovarajućim sanitarnim uslovima tokom transporta. Ovi sanitarni zahtevi su relativno fleksibilni kako bi industrija mogla da nastavi organizaciju transporta korišćenjem najbolje prakse kod čišćenja, inspekcije, održavanja, utovara i istovara robe, kao i samog funkcionisanja transportnih sredstva kojim će se roba prevoziti.

Više


21.04.2016.    Raspisana dva javna poziva – 600 miliona dinara za početnike u poslovanju

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo privrede u cilju pružanja podrške osnivanju novih preduzeća, podsticanja zapošljavanja i održivog i sveobuhvatnog razvoja raspisalo dva javna poziva za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju. Reč je o dva programa čija je ukupna vrednost 600 miliona dinara, koji se realizuju u okviru Godine preduzetništva i koje Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom Srbije.
Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju koji se realizuje sa Fondom za razvoj predstavlja kombinaciju 30 odsto bespovratnih sredstava i 70 procenata  povoljnih kredita Fonda.

Dodatne informacije na http://www.privreda.gov.rs


15.04.2016.    Prezentacija zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Regionalna privredna komora Sombor Vas poziva da prisustvujete predavanju koje se organizuje u saradnji sa Poreskom upravom - Sektorom za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju, na sledeće teme:

·         “Novine u oporezovanju dobiti nerezidenata od 01. marta 2016. godine - oporezivanje dobiti nerezidentnih pravnih lica po odbitku, primenom “punih” poreskih stopa od 20% (25%) i oporezivanje uz primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja” i

·         “Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015  i 15/2016)”.         (POZIV)


13.04.2016.    Indeksi potrošačkih cena - mart 2016

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u martu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,4%.
Posmatrano po glavIndeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u martu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-1,3%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%), Odeća i obuća (-0,2%) i Alkoholna pića i duvan (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Zdravstvo (0,8%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,4%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.nim grupama proizvoda i usluga


12.04.2016.    Poziv za učešće na sajmu EXPO 2016 u Švajcarskoj

U skladu sa zaključcima Poslovnog saveta za dijasporu Privredne komore Srbije od 28. decembra 2015. godine, Privredna komora Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, nadležno za dijasporu, podržali su inicijativu srpskih privrednika iz Švajcarske za organizovanje sajma privrede i kulturne baštine pod nazivom „EKSPO 2016“. U tom cilju, Udruženje srpskih privrednika Švajcarske zakupilo je prestižnu halu ,,Dietikon“ u Cirihu (2.000 m2) za potrebe održavanja ovog sajma 03. i 04. juna 2016 godine.

U cilju blagovremenog animiranja prosleđujemo Vam pozivnu dokumentaciju koja se nalazi u prilogu.

Zainteresovani privredeni subjekti trebaju da dostave popunjeni izlagački ugovor najkasnije do 25. aprila 2016. godine na e-mail: info@privrednici.ch kontakt osoba: Stojan Stevanović, predsednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske, tel: 00 41 79 419 86 58.

Kontakt osoba u PKS: Aleksandar Radovanović
011 33 04 503
066 875 12 48

Info paket o Sajmu

Flajer Sajam

Pravilnik


  | sledeća »