KURSNA LISTA


.

Vesti

21.07.2014.    Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda, svinja, ovaca i koza i živinskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren zaključno do 30. septembra 2014. godine. (više)


21.07.2014.    Humanitarna akcija "Slikom za spas"

Posle dve održane aukcije i do sada prikupljenih više od 140.000 dinara Regionalna privredna komora Sombor uz medijsku podršku Udruženja „Nvo Podium“ Sombor organizovala je humanitarnu akciju „Slikom za spas“ 18. i 19. jula 2014. godine u kaficu „Caffe Caffe“ Sombor. U popularnom somborskom kafiću organizovana je izložba slika koje su umetnici iz čitave Srbije i nekoliko njih iz Hrvatske donirali kao pomoć ugroženima od majskih poplava. Tokom dvodnevne izložbe slika, prikupljena su određena sredstva koja se usmeravaju u poplavljena područja. Humanitarna akcija ima trajni karakter tako da će izložba biti nastavljena uličnom prodajom slika, dok zainteresovani mogu svakog radnog dana od 8h do 15h da pogledaju preostale slike u RPK Sombor, Venac Stepe Stepanovića 30.


21.07.2014.    DETAŠMAN - Slanje radnika na privremeni rad u Nemačku

RPK Sombor obaveštava svoje članstvo, posebno gradjevinske delatnosti, da se dana 04.08.2014. godine u PKS u Beogradu (Resavska 15 sala 2), održava seminar na temu ,,Detašman - slanje radnika na privremeni rad u Nemačku,, Početak seminara je u 11 časova, organizator je Privredna komora Srbije. Sve informacije na 025/420/780 ili na dragan.stevanovic@rpksombor.co.rs.


21.07.2014.    “Konkurs za ekonomsko osnaživanje žena koje su u situaciji nasilja”

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je raspisao konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

Ukupna sredstva za podsticanje zapošljavanja iznose 10.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2014. godine. link


21.07.2014.    “Horizont 2020”

Republika Srbija je 1. jula 2014. godine potpisala sporazum o pristupanju sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom„Horizont 2020“. Učešćem u gore pomenutom programu, Srbija će ravnomerno sa zemljama članicama EU moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznosi 78,6 milijardi evra. U „Horizontu 2020“ mogu da učestvuju istraživačke grupe na univerzitetima, instituti, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, nevladine organizacije i drugi.

Za više informacija pogledajte prilog.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


21.07.2014.    Konkurs za programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raspisalo konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednnih proizvođača u 2014. godini koji se odnose na:

-upravljanje gazdinstvom,

-unapređenje prodaje,

-podršku razvoju sela kroz strateško planiranje i programiranje na nivou lokalne zajednice,

-unapređenje malih poljoprivrednih gazdinstava.

Rok za podnošenje prijava je 25.07.2014. godine. (Više)


16.07.2014.    Konkurs za projekte solarne energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Pravo učešća na konkursu imaju domovi za decu i omladinu bez roditeljskog staranja, domovi za decu ometenu u razvoju, predškolske ustanove, osnovne škole, bolnice, domovi za stare, ustanove kulture i sportski centri na teritoriji AP Vojvodine, kao i druge javne ustanove čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, AP Vojvodina ili jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine. (više)


16.07.2014.    Konkurs za sufinansiranje projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za nabavku i montažu novih postrojenja, kao i za adaptaciju postojećih sistema za grejanje.

Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za: poreze i carinu, PDV i nabavku polovne opreme.

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine. (više)


16.07.2014.    Konkurs za sufinansiranje projekata štedljive javne rasvete

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiraje realizacije projekata štedljive javne rasvete.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodelju po ovom konkursu mogu se koristiti za rekonstrukciju javne rasvete i to za:

-zamenu postojećih svetiljki sa šteljivim izvorima svetlosti,

-zamenu/nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom.

Sredstva koja se dodelju ne mogu se koristiti za:

-nabavku polovne opreme,

-plaćanje carinskih troškova.

Rok za podnošenje prijave je 29. jul 2014. godine. (više)


16.07.2014.    Konkurs za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2014. godini za sufinansiranje izrade planskih dokumenata, i to:

-prostornog plana jedinice lokalne samouprave,

-plana generalne regulacije,

-plana detaljne regulacije radnih zona.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. jul 2014. godine. (više)


  | sledeća »