KURSNA LISTA


.

Vesti

21.09.2017.    MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi.Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.  VIŠE


21.09.2017.    AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU Poziv za podnošenje predloga projekata

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava nevladine organizacije registrovane u Srbiji da do 15. oktobra 2017. mogu predati predloge projekata u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.  VIŠE


21.09.2017.    Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima: četirimilionadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu – Podsticajni programi.  VIŠE


18.09.2017.    Potrošačke cene - avgust

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,7%), Komunikacije (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%), Transport (-0,3%) i Obrazovanje (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


15.09.2017.    POTENCIJALNI RUSKI INVESTITORI U POSETI SLOBODBOJ ZONI APATIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opštinu Apatin 14. septembra je posetila  delagacija privrednika iz Rusije, koju je primio predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić sa svojim saradnicima.Škrbić je gostima poželeo dobrodošlicu u Apatin i istakao da  opština ima mnogo toga da ponudi kao i da je Slobodna zona velika prednost i prilika za investiranje. Prezentaciju slobodnih zona Srbije, kao i slobodne zone u Apatinu održali su Vidak Tomić, savetnik u upravi za slobodne zone Srbije, Maja Kuridža vd direktora Slobodne zone Apatin, Đorđe Vignjević pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i Vlado Sabadoš direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor. Škrbić je gostima poželeo dobrodošlicu u Apatin i rekao da naša opština ima mnogo toga da ponudi kao i da je Slobodna zona velika prednost i prilika za investiranje. Prezentaciju slobodnih zona Srbije, kao i slobodne zone u Apatinu održali su Vidak Tomić, savetnik u upravi za slobodne zone Srbije, Maja Kuridža vd direktora Slobodne zone Apatin, Đorđe Vignjević pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i Vlado Sabadoš direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor.Gosti su nakon prezentacije diskutovali i postavljali pitanja svojim domaćinima, a nakon završetka sastanka otišli su u obilazak Apatina i slobodne zone.


14.09.2017.    POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI PKS-RPK SOMBOR I OPŠTINE APATIN

Vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije-Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor, Zoran Bulatović i predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić, potpisali su danas Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji. Predmet ovog sporazuma je saradnja na ostvarivanju interesa svih privrednih subjekata koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji opštine Apatin,  razmena informacija i iskustava i  koordinisanje  rada po pitanjima od zajedničkog interesa. Predsednik Milan Škrbić je naglasio da ovaj sporazum predstavlja produbljivanje dosadašnje uspešne saradnje opštine Apatin i Komore. Komora je i ranije bila nosilac inicijativa, a opština Apatin će i ubuduće sa Komorom raditi na razvijanju i poboljšanju privrednog ambijenta, a na korist privrednika  opštine Apatin. Zoran  Bulatović se zahvalio predsedniku Milanu Škrbiću na prepoznavanju interesa privrednika i  rekao da će kroz dalje razvijanje partnerskih odnosa opština Apatin imati punu podršku Komore, za dalje jačanje poslovne klime  i privlačenje stranih investicija.  


11.09.2017.    Od 1. oktobra preduzećima nije potreban pečat za overu platnog naloga

Radi pružanja podrške aktivnostima Vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, Narodna banka Srbije je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa i tako precizirala odredbe koje se odnose na neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjekata, saopštila je Narodna banka Srbije. Više


08.09.2017.    PREDSTAVNICI PKS – RPK SOMBOR U POSETI NOVOGRADNJA DOO BEZDAN

Predstavnici PKS-RPK Sombor posetili su kompaniju  NOVOGRADNJA doo Bezdan.Ova kompanija je osnovana 2004.godine bavi se investiranjem projektovanjem,izgradnjom i prodajom novih stanova,poslovnih prostora i pratećih sadržaja.Predstavnike komore ugostila je direktor Milena Vujović.Na sastanku se govorilo o jedinstvenom komorskom sistemu  i o podršci Privredne komore kompanijama. 


08.09.2017.    PREDSTAVNICI PKS-RPK SOMBOR POSETILI VECOM DOO BEZDAN

Dana 07 09.2017. godine predstavnici PKS - Regionalne privredne komore Zapadnobačkog upravnog okruga posetili su kompaniju VECOM doo Bezdan i razgovarali sa direktorkom Radojkom Veselinović i izvršnim direktorom Nemanjom Veselinovićem. VECOM doo Bezdan je osnovao Čedomir Veselinović 1992.godine, bavi se pretežno izradom proizvoda od plastike za konditorsku industriju, kao i višeslojne PET i PS folije za termooblikovanje. Kompanija svoje proizvode plasira na domaćem i inostranom tržištu, trenutno zapošljava  26 radnika. Svoju proizvodnju obavlja na preko 8500 m2, dok u procesima koristi preko 40 različitih mašina, sve  uz podršku snažnih softverskih platformi CATIA V5 i SIMULIA. Ovom prilikom prestavnici Regionalne komore predstavili su jedinstveni komorski sistem i "spuštanje" javnih ovlašćenja na regionalne komore kao i o podršci koju kompanije mogu očekivati od PKS.


04.09.2017.    DRUGI ISPITNI ROK ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Drugi ispitni rok II /2017 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 20.09., a rok za podnošenje prijava je 10.09. Prijave za drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika podnose se elektronskim putem, ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd. Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Prijava ispita, preko linka. Kandidati podnose sledeća dokumenta:  fotokopiju očitane lične karte; dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome); dokaz o uplati naknade (dokaz/uplatnica dostavlja se naknadno, jer će nakon prijave, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se obavlja plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (E-mail) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati) Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa). Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV). Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela, najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita. Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela. 

Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog  upravnika:  najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; položen ispit za profesionalnog upravnika; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavLjanje poslova profesionalnog upravnika;original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine; upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Više informacija


  | sledeća »